معرفی نژاد گوسفند رومانف|لایوشیپ پاک

گوسفند زنده رومانف گوسفند اصیل روسی است. اصلیت این نژاد در واقع به منطقه ورشو…

ادامه مطلب