رد کردن لینک ها

نرخ روز گوسفند و دام زنده

16.امروز یک شنبه 1397/11/28 نرخ فروش گوسفند زنده درتهران از نژاد کردستان هرکیلو۳۹۰۰۰ تومان از نژادمغان هرکیلو ۳۸۰۰۰ تومان از نژاد سنگسر۳۷۰۰۰ تومان میباشد.

15.امروز سه شنبه۱۳۹۷/۱۱/۲۳نرخ روز گوسفند زنده در بازار امروز از نژاد کردستان هرکیلو ۳۸۰۰۰ تومان از نژاد مغان هرکیلو ۳۷۰۰۰ تومان و از نژاد سنگسر هرکیلو ۳۶۰۰۰ تومان می‌باشد.

14.امروز چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۷نرخ فروش گوسفند زنده درتهران از نژاد کردستان هرکیلو۳۸۰۰۰تومان ازنژادمغان هرکیلو۳۷۰۰۰ تومان ازنژاد سنگسر۳۶۰۰۰تومان میباشد

13.امروز یکشنبه 1397/11/07 نرخ خرید گوسفند ودام زنده گوسفند زنده ازنژاد کردستان هرکیلو۳۵۵۰۰تومان ازنژاد مغان هرکیلو۳۵۰۰۰تومان ازنژاد سنگسرهرکیلو۳۴۰۰۰تومان می‎باشد.

12.امروزچهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳نرخ خرید گوسفند زنده درتهران  ازنژاد کردستان هرکیلو۳۵۰۰۰ تومان از نژاد مغان هرکیلو ۳۴۰۰۰ تومان واز نژاد سنگسر ۳۳۵۰۰ تومان می‌باشد.

11.امروزیکشنبه۱۳۹۷/۱۰/۳۰نرخ فروش گوسفند و دام زنده کردستانی ۳۴۰۰۰ تومان مغانی هرکیلو ۳۳۰۰۰ تومان و سنگسر ۳۲۵۰۰ تومان می‌باشد.

10.امروز پنج شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۷نرخ گوسفند زنده درتهران ازنژاد کردستان هرکیلو۳۴۰۰۰تومان ازنژادمغان هرکیلو۳۳۰۰۰تومان واز نژاد سنگسر هرکیلو۳۲۵۰۰تومان می‌باشد.

9.امروز سه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵نرخ دام زنده و گوسفند زنده گوسفند نژاد کردستان ۳۳۰۰۰تومان گوسفندنژاد مغان  ۳۲۵۰۰تومان و گوسفند نژادسنگسرهرکیلو۳۲۰۰۰تومان می‌باشد.

8.امروز یکشنبه۱۳۹۷/۱۰/۲۳نرخ دام زنده  و گوسفند زنده نژاد کردستان هرکیلو۳۲۵۰۰ توماننژاد مغان هرکیلو ۳۱۵۰۰ تومان نژاد سنگسر هرکیلو۳۱۰۰۰ تومان می‌باشد.

7.امروز پنج شنبه۱۳۹۷/۱۰/۲۰ نرخ گوسفنده زنده ازنژاد کردستان هرکیلو۳۲۵۰۰تومان ازنژاد مغان هرکیلو۳۲۰۰۰تومان واز نژاد سنگسر۳۱۵۰۰تومان می‌باشد.

6.امروزسه شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ قیمت فروش هرکیلو گوسفندزنده و دام زنده در تهران از نژاد کردستان ۳۲۵۰۰ تومان از نژاد مغان ۳۱۵۰۰ تومان از نژاد سنگسر۳۱۰۰۰ تومان می‌باشد.

5.امروزیکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۶فروش گوسفند زنده و دام زنده درتهران از نژاد کردستان۳۲۰۰۰ تومان از نژاد مغان ۳۱۰۰۰ تومان از نژاد سنگسر۳۰۵۰۰ تومان می‌باشد.

4.امروز شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ نرخ فروش هرکیلو گوسفندزنده درتهران ازنژاد کردستان۳۲۰۰۰تومان ازنژادمغان ۳۱۰۰۰ تومان ازنژاد سنگسر۳۰۵۰۰ تومان میباشد

12.امروز یکشنبه 28/11/1397 نرخ فروش گوساله زنده هرکیلو از ۳۱۰۰۰ تومان تا ۳۳۰۰۰تومان می باشد.

11.امروز چهارشنبه 1397/11/3 نرخ فروش گوساله زنده هرکیلو از31۰۰۰ تومان تا33۰۰۰تومان می‌باشد که نرخ فروش بستگی به وزن گوساله دارد.

10.امروز چهارشنبه 1397/11/3 نرخ گوساله زنده هرکیلو از۳۰۰۰۰ تومان تا۳۲۰۰۰تومان می‌باشد که نرخ فروش بستگی به وزن گوساله دارد.

9.امروز یکشنه 1397/10/30 نرخ فروش گوساله زنده هرکیلو از۳۰۰۰۰تومان تا۳۲۰۰۰تومان می‌باشد که نرخ خرید  بستگی به وزن گوساله دارد.

8.امروز پنج شنبه 1397/10/27  نرخ فروش گوساله زنده از کیلویی ۲۷۰۰۰ تومان تا۳۱۰۰۰ تومان می‌باشد.

7. امروز سه شنبه 1397/10/25 نرخ فروش گوساله زنده از کیلویی۲۹۰۰۰تومان تا۳۲۰۰۰تومان می‌باشد که بستگی به قیمت وزن گوساله دارد.

6.امروز یکشنبه 1397/10/23 نرخ فروش گوساله زنده کیلویی۲۹۰۰۰ تومان تا ۳۲۰۰۰ تومان می‌باشد که بستگی قیمت به وزن گوساله می‌باشد.

5.امروز سه‌شنبه 1397/10/17 نرخ روز فروش گوساله زنده درتهران هرکیلو از۳۰۵۰۰تومان تا ۳۱۵۰۰تومان می‌باشد.

4. امروز شنبه 1397/10/15 نرخ خرید گوساله زنده هرکیلواز ۳۰۰۰۰ تومان تا ۳۱۵۰۰تومان می‌باشد.

3.امروز پنج‌شنبه 1397/10/13نرخ فروش گوساله زنده هرکیلواز ۳۰۰۰۰ تومان تا ۳۱۵۰۰ تومان می‌باشد.

2.امروز یکشنبه 1397/10/09 نرخ فروش گوساله زنده  از ۲۹۰۰۰ تومان تا ۲۹۵۰۰ تومان و بستگی به وزن گوساله دارد.

1.امروز سه شنبه 1397/10/04 قیمت فروش هرکیلو گوساله زنده ازکیلویی۲۹۰۰۰تا۳۱۰۰۰تومان می‌باشدکه قیمت آن بستگی به وزن گوساله دارد.
(به‌طوریکه گوساله نر از وزن ۱۷۰ تا ۲۵۰ کیلو ۳۱۰۰۰ تومان وازوزن ۲۵۰کیلو تا وزن ۵۰۰ کیلو ۳۰۰۰۰ تومان و گوساله ماده ۲۹۰۰۰ تومان می‌باشد.)

قیمت گوسفند زنده

نرخ گوسفند زنده و قیمت دام زنده

live sheep prices

گوسفند زنده مورد نیاز خود را از مرکز خرید و فروش گوسفند زنده و دام پاک (لایوشیپ پاک) بدون واسطه و به طور مستقیم از تولید کننده به مصرف کننده با قیمت مناسب خریداری کنید.

مرکز خرید دام زنده در تهران با 17 سال تجربه در حوزه خرید و فروش و تامین گوسفند و گوساله زنده جهت مراسمات، نذورات و عقیقه در تمام طول سال به صورت شبانه روزی در چندین شعبه در نقاط مختلف تهران فعالیت دارد.

خرید آنلاین گوسفند زنده یا خرید اینترنتی دام زنده نیازی است که امروزه باتوجه به مشغله‌های کاری و زندگی به امری عادی تبدیل شده است. لایوشیپ پاک این امکان را فراهم کرده است تا شما بتوانید دام زنده مد نظر خود را به راحتی داشته باشید.

نرخ گوسفند زنده در گروه لایوشیپ پاک مطابق نرخ روز گوسفند زنده در سال 97 است.

نرخ دام زنده براساس نژاد آن‌ها برحسب کیلو است، چراکه هر نژادی درصد چربی و گوشت متفاوتی دارد.

روزانه قیمت و نرخ گوسفندهای کردستان، افشاری، سنگسر و مغان بر روی صفحه نرخ روز گوسفند و دام زنده گذاشته می‌شود. علاوه بر آن نرخ فروش گوساله زنده (نرو ماده) نیز گذاشته می‌شود.

به غیر از اطلاعات قیمت و نرخ و فروش گوسفند و دام زنده می‌توانید با مراجعه به بلاگ اطلاعاتی درباره نژادهای مختلف گوسفند و گوساله و گاو (سمینتال، رومانف، مرینوس و …) و اطلاعات تجاری (صادرات و واردات و ترانزیت دام زنده به کشورهای عربی مثل عمان، کویت، قطر و…) به‌دست آورید.

با ما بروز باشید و از قیمت روز انواع گوسفند و دام زنده در جریان قرار بگیرید.

با کیفیت عالی دام زنده و قیمت روز و مناسب در خدمت شما عزیزان هستیم

بازگشت به بالای صفحه